06 November 2012

ISOC Norway Chapter Rejuvenation

ISOC Norway Chapter Rejuvenation Due to lack of activity, Internet Society (ISOC) have put the Norwegian chapter into rejuvenation.

Some members have taken the first step to restart the Norwegian chapter and hereby invite you to a formal meeting on November 28 2012 at 17:00.

The meeting will take place in the Visma office building in Bjørvika, address Dronning Eufemiasgate 16 - enterance from Trelastgata (along the platform on Oslo S.) Car park in Oslo S Phus nearby Hotell Opera (See  Google Maps)

The ISOC-NO members that have taken this initiative are: 

  • Hans Petter Holen, last vice-chair of ISOC-NO 
  • Torgeir Waterhouse, Director Internet & New Media at IKT-Norge 
  • Alf Hansen, Uninett 
  • Steinar Grøtterød 
 These members are willing to take part in an interim board with the primary objective to establish a permanent Board and create activity according to ISOC bylaws. The meeting is open for all, current ISOC members and non-members interested in becoming a member of the Norwegian chapter.

ISOC requires a minimum of 25 members to form a chapter
Please sign up at: https://cnedformation.doodle.com/59853t2zcxipzkbk   

******************************

Gjennopptakelse av ISOC-NO

Den norske avdelingen av Internet Society (ISOC) er i samsvar med ISOC bestemmelser midlertidig lagt ned grunnet mangel på aktivitet.

Noen medlemmer ønsker å starte ISOC-NO på nytt og inviterer til et oppstartsmøte 28. november 2012 kl. 17:00 i Vismas lokaler, adresse Dronning Eufemiasgate 16 - Inngang Trelastgata (langs plattformen på Oslo S)

Nærmeste parkeringshus er Oslo S P-hus. (See  Google Maps)


Disse medlemmene er:

  • Hans Petter Holen, siste nest-leder av ISOC-NO 
  • Torgeir Waterhouse, Direktør internett og nye medier, IKT-Norge 
  • Alf Hansen, Uninett 
  • Steinar Grøtterød 
 Møtet er åpent for alle, både eksiterende medlemmer av ISOC og de som ønsker å bli medlem av ISOC-NO. ISOC krever minimum 25 medlemmer for å etablere en avdeling.

Meld deg på på: https://cnedformation.doodle.com/59853t2zcxipzkbk