24 September 2008

ISOC Norge - etablering av interimstyre - og plan for oppstart

Undertegnede er et av de siste aktive styremedlemmer i ISOC Norge, valgt i 1997-1998 og jeg er også valgt inn i NOPOL som representant for NORID. Jeg er også aktiv deltager i IP addresserings policy arbeid i RIPE og en av 3 europeiske representanter og nestleder i ICANN Address Council - et rådgivende organ til styret i ICANN i adresseringsspørsmål.

Da det er under oppseiling en viktig sak - der min personlige mening er underordnet - mens det norske internett samfunnets mening og behov er viktig å få frem.se:

Forslag til plan for oppstart av foreningen:

1) 3 til 5 frivillge slår følge med undertegnede for å etablere et interimstyre som har som formål å kalle inn til årsmøte og velge et nytt styre i ISOC Norge.

Interimstyret vil arbeide pr epost og møtes pr telefon en gang pr måned fram til årsmøte er avholdt.Agenda og referat fra møtene publiseres på foreningens web sider.

2) Interimstyret avholder 3-5 medlemsmøter i løpet av høsten der agendaen er 1) Diskusjon av forslaget 2) Er det grunnlag for reetablering av en norsk avdeling av ISOC

Møtene bør avholdes i Oslo, Trondheim, Bergen, og andre steder der en ildsjel kan stille et rom til rådighet.Foreningen har pr idag ingen økonomi så vi er avhengig av frivillig innsats og lån av lokaler.

3) Det innkalles til og avholdes årsmøte i desember der nytt styre velges.Dato og innkalling utarbeides før 1. november

Jeg har ved et par anledninger møtt med Ann Lord og Sabrina Wilmot - ISOC ansatte med ansvar for Individual members and chapers, og vil ta kontakt med disse for bistand til oppstarten.

Siden jeg stikker hodet frem kan jeg også stille som kandidat til formannsvervet.

Er det noen som brenner for å etablere et forum for Internet i Norge ?

The Internet Society is an independent international nonprofit organisation founded in 1992 to provide leadership in Internet related standards, education, and policy around the world