24 September 2008

ISOC Norge - etablering av interimstyre - og plan for oppstart

Undertegnede er et av de siste aktive styremedlemmer i ISOC Norge, valgt i 1997-1998 og jeg er også valgt inn i NOPOL som representant for NORID. Jeg er også aktiv deltager i IP addresserings policy arbeid i RIPE og en av 3 europeiske representanter og nestleder i ICANN Address Council - et rådgivende organ til styret i ICANN i adresseringsspørsmål.

Da det er under oppseiling en viktig sak - der min personlige mening er underordnet - mens det norske internett samfunnets mening og behov er viktig å få frem.se:

Forslag til plan for oppstart av foreningen:

1) 3 til 5 frivillge slår følge med undertegnede for å etablere et interimstyre som har som formål å kalle inn til årsmøte og velge et nytt styre i ISOC Norge.

Interimstyret vil arbeide pr epost og møtes pr telefon en gang pr måned fram til årsmøte er avholdt.Agenda og referat fra møtene publiseres på foreningens web sider.

2) Interimstyret avholder 3-5 medlemsmøter i løpet av høsten der agendaen er 1) Diskusjon av forslaget 2) Er det grunnlag for reetablering av en norsk avdeling av ISOC

Møtene bør avholdes i Oslo, Trondheim, Bergen, og andre steder der en ildsjel kan stille et rom til rådighet.Foreningen har pr idag ingen økonomi så vi er avhengig av frivillig innsats og lån av lokaler.

3) Det innkalles til og avholdes årsmøte i desember der nytt styre velges.Dato og innkalling utarbeides før 1. november

Jeg har ved et par anledninger møtt med Ann Lord og Sabrina Wilmot - ISOC ansatte med ansvar for Individual members and chapers, og vil ta kontakt med disse for bistand til oppstarten.

Siden jeg stikker hodet frem kan jeg også stille som kandidat til formannsvervet.

Er det noen som brenner for å etablere et forum for Internet i Norge ?

The Internet Society is an independent international nonprofit organisation founded in 1992 to provide leadership in Internet related standards, education, and policy around the world

26 August 2008

Implementing the AS Number Policy

One might think that this simple change in global policy for AS numbers should be fairly easy to implement. But as this involves one of the key elements in the BGP routing protocol it realy has some impact on all routers on the internet.

This article from the RIPE NCC website highlights this challenge:
http://www.ripe.net/news/asn-32-pr2008.html

Make sure you push your vendor to implement the latest version of the Internet Protocols.

19 August 2008

New Global Policy for Autonomous System Numbers

Autonomous System Numbers are used in the routing system in the Internet.

A simple description of an AS number is a number every ISP needs to refere to its own routes in the global routing table.

As not only ISPs needs AS numbers but every network with a separate routing policy, the original 2 byte AS nubers were not enough and the routing protocols has been updated to allow for 4 byte numbers.

The new global policy describes how ICANN/IANA will allocate blocks of 2 byte and 4 byte AS Numbers to the RIRs.

The ICANN board ratified this policy on July 31 2008: http://www.icann.org/en/topics/policy/update-aug08.htm#15